Tòa án Lương tâm Nhân dân Quốc tế

Sau khi vụ kiện của các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam bị từ chối xem xét, các luật sư quốc tế và Hội Luật gia Dân chủ Quốc tế đã quyết định xem xét và xử lại vụ kiện tại Tòa án Lương tâm Nhân dân Quốc tế, từ ngày 16 – 18/5/2009 tại Paris, Cộng hòa Pháp.

Hội đồng Thẩm phán gồm: Thẩm phán Jitendra Sharma (Ấn Độ), Thẩm phán Juan Guzman (Chile), Thẩm phán Claudia Morcom (Hoa Kỳ), Giáo sư Marjorie Cohn (Hoa Kỳ), Tiến sĩ Gavril Chiuzbaian (Rumani), Giáo sư Adda Bekkarouch (Algeria) và Luật sư Shoji Umeda (Nhật Bản).

Phán quyết của Tòa: Dài 20 trang, nội dung chính như sau:

Tòa thấy rằng:

– Rằng bằng chứng trình bày trước Tòa xác lập rằng trong thời gian chiến tranh Hoa Kỳ chống Việt Nam, từ năm 1961 đến năm 1971, quân đội Hoa Kỳ đã rải chất độc hóa học có hàm lượng lớn nhằm phát quang cây cối, phục vụ mục đích quân sự;

– Rằng chất hóa học được rải đã gây tổn thương cho nhân dân, đất đai, nguồn nước, rừng, sinh thái và kinh tế Việt Nam…

– Rằng chiến tranh của Hoa Kỳ ở Việt Nam là một cuộc chiến tranh xâm lược phi pháp chống một đất nước đấu tranh để giải phóng dân tộc. Tính chất phi pháp đó được xác định theo Điều 2(3) và 2(4) của Hiến chương Liên Hợp Quốc, trong đó yêu cầu các nước giải quyết các tranh chấp bằng hòa bình. Việc rải ồ ạt chất da ca/dioxin trên vùng đất miền Nam Việt Nam và ném bom quy mô lớn miền Bắc Việt Nam rõ ràng cho thấy Hoa Kỳ đã vi phạm sứ mạng của Hiến chương Liên Hợp Quốc là phải từ bỏ sử dụng vũ lực trong các quan hệ quốc tế;

– Rằng các nguyên tắc Nuremberg đã xác định chiến tranh xâm lược là một tội ác chống hòa bình có thể bị trừng trị theo luật quốc tế;

– Rằng việc sử dụng dioxin là một tội ác chiến tranh. Vì nó là một loại vũ khí độc đã bị đặt ra ngoài pháp luật theo tập quán quốc tế và Công ước Hague 1907 (Điều 23 a). Vi phạm tập quán và luật chiến tranh vốn bị xem là tội ác chiến tranh thể theo nguyên tắc VI b của Nuremberg Principles. Các công ty đã biết trước sản phẩm có chứa dioxin của họ sẽ được sử dụng ra sao ở Việt Nam; thế nhưng họ vẫn tiếp tục sản xuất và cung cấp những tác nhân này với hàm lượng dioxin cao cho Chính phủ Hoa Kỳ. Với việc cung cấp vũ khí độc, các công ty là kẻ đồng lõa trong hành vi vi phạm tội ác chiến tranh của Chính phủ Hoa Kỳ;

– Rằng thời gian đã đến để người ta phải cung cấp bồi thường đầy đủ cho nạn nhân chất da cam Việt Nam và gia đình họ và phải khôi phục tối đa môi trường Việt Nam

Kết luận của Tòa

Tòa thấy rằng:

– Rằng Chính phủ Hoa Kỳ có những tội vi phạm như được nêu ở trên và xác định rằng những tổn thương gây ra cho môi trường Việt Nam có thể xem như tội “hủy diệt sinh thái” (ecocide);

– Rằng các công ty hóa chất đã mắc những tội như được ghi trong giấy triệu tập và đơn khiếu nại, đó là tội tòng phạm như được nói ở trên; và

– Rằng Chính phủ Hoa Kỳ và các công ty hóa chất đã sản xuất và cung cấp chất da cam phải bồi thường đầy đủ cho nạn nhân chất da cam và gia đình cuả họ. Chính phủ Hoa Kỳ và các công ty hóa chất còn phải khắc phục môi trường tẩy độc dioxin trong đất đai và nguồn nước, đặc biệt tại những “điểm nóng” xung quanh các căn cứ quân sự của Mỹ trước đây.

Related Posts

About The Author

Add Comment