Chính quyền Mỹ tham gia khắc phục hậu quả chất độc da cam

Tháng 11/2006, trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống G.Bush ra Tuyên bố chung khẳng định: “Việc hai bên nỗ lực hơn nữa để giải quyết vấn đề nhiễm độc môi trường gần các kho chất độc chứa dioxin trước đây sẽ góp phần đáng kể vào việc tiếp tục phát triển quan hệ hai nước“.

Tháng 2/2007, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Michel Marine họp báo thừa nhận có nhiễm độc dioxin tại sân bay Đà Nẵng.

Từ năm 2007, Quốc hội Mỹ bắt đầu phê chuẩn một khoản ngân sách để Chính phủ Mỹ tham gia khắc phục hậu quả chất độc da cam ở Việt Nam.

Từ năm 2011, ngân sách Quốc hội Mỹ phê chuẩn được tách riêng thành 2 khoản: (1) Tẩy độc ở “điểm nóng” dioxin; (2) Hỗ trợ các dịch vụ y tế cho người dân Việt Nam sống gần các “điểm nóng”, chủ yếu là ở Đà Nẵng.

Theo báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu của Quốc hội Mỹ (CRS) và Viện Aspen của Mỹ, tính đến 1/1/2016, tổng số tiền Chính phủ Mỹ được chuẩn chi để tham gia khắc phục hậu quả chất độc da cam ở Việt Nam là 173 triệu USD; trong đó chi để tẩy độc môi trường là 138,7 USD, chi cho dịch vụ y tế là 34,3 triệu USD.

Ngoài ra, một số tổ chức phi chính phủ của Mỹ cũng đã tham gia các dự án tẩy độc môi trường và hỗ trợ dịch vụ y tế cho người dân ở các “điểm nóng” ở Việt nam như: Quỹ Ford, Quỹ Atlantic Philanthropies, Quỹ Gates, Quỹ Nathan Cummings, Quỹ Chino Cienega… với tổng số tiền khoảng 30 triệu USD.

Tuy nhiên, số tiền Chính phủ Mỹ được phê duyệt để tham gia khắc phục hậu quả chất độc da cam ở Việt Nam chưa được giải ngân đầy đủ và không chỉ dành cho người khuyết tật do liên quan đến phơi nhiễm chất độc da cam mà được chi chung cho “những người khuyết tật không phân biệt nguyên nhân“.

Nói chung, tuy Hoa Kỳ đã có tham gia khắc phục hậu quả da cam, nhưng sự tham gia đó còn quá nhỏ bé so với hậu quả hết sức to lớn mà họ đã gây ra đối với nhân dân Việt Nam.

Related Posts

About The Author

Add Comment