Chế độ, chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam

Kể từ năm 1998 đến nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã 3 lần thông qua Pháp lệnh; Chính phủ ban hành 11 Nghị định; Thủ tướng Chính phủ ban hành 12 Quyết định; các Bộ ban hành hơn 30 Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách liên quan đối với nạn nhân chất độc da cam.

Chính sách, chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học gồm:

– Các chế độ trợ cấp, phụ cấp hàng tháng; trợ cấp người phục vụ; trợ cấp hàng tháng đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học…

– Các chính sách ưu đãi và các chính sách hỗ trợ khác như: chế độ bảo hiểm y tế (được cấp Thẻ bảo hiểm y tế nếu không tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc); miễn giảm học phí cho bản thân và con đẻ đối tượng; chính sách về bảo trợ xã hội; chế độ điều dưỡng, phục hồi chức năng lao động…

Chế độ, chính sách đối với người dân, các đối tượng khác bị nhiễm chất độc hóa học.

Các đối tượng này bao gồm: người dân Việt Nam đã, đang công tác, làm việc hoặc trực tiếp tham gia khắc phục hậu quả môi trường tại vùng bị nhiễm chất độc hóa học từ sau 30/4/1975 đến nay bị phơi nhiễm; những người phục vụ chính quyền cũ…bị phơi nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam và con, cháu họ bị bệnh, dị dạng, dị tật bởi di chứng da cam.

Các đối tượng này được hưởng chế độ, chính sách theo các nhóm xã hội đặc thù về bảo trợ xã hội, người khuyết tật, người nghèo. Cụ thể, được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng; trợ giúp xã hội đột xuất; hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng tại cộng đồng, trong các cơ sở bảo trợ xã hội; hỗ trợ học văn hóa, học nghề và tìm kiếm việc làm…

Related Posts

About The Author

Add Comment