Chất độc da cam/dioxin (thường gọi là chất độc da cam) là cụm từ chỉ các chất độc chứa dioxin. Dioxin là từ chung chỉ 75 chất khác nhau nhưng nồng độ của 75 chất không giống như nhau. Độc tính của dioxin quyết định bởi số lượng và vị trí nguyên tử Clo trong phân tử. Trong 75 chất dioxin có 7 chất độc tính cao, trong đó độc nhất có 4 nguyên tử Clo, gọi chất 2,3,7,8 tetra chloro-dibenzo-dioxin (TCDD).

dioxin

Các nhà khoa học đã tổng hợp được dioxin lần đầu tiên vào năm 1957. Họ phát hiện ra dioxin có thể gây ung thư, các dị tật bẩm sinh trên các phôi với liều rất nhỏ. Với liều lượng cỡ 1 picogram (ppt – phần ngàn tỉ gram) dioxin có thể gây bệnh ung thư, tai biến sinh sản ở người; vài chục nanogram (ng – phần tỉ gram) dioxin có thể lập tức gây chết người.

Chất da cam là một chất lỏng màu nâu đỏ hay màu nâu; không tan trong nước, tan trong dầu diezel và các dung môi hữu cơ; có tỉ trọng riêng ở 250 C là 1,28 kg/lít. Thành phần gồm 50% este butylic của 2,4-D và 50% este butylic của 2,4,5-T; thường được viết tắt là hỗn hợp 50:50 của 2,4-D và 2,4,5-T.

Dioxin là tên thường gọi của chất có tên khoa học là 2-3-7-8 tetra choloro dibenzo-dioxin, gọi tắt là 2,3,7,8- TCDD. Trong dòng họ của dioxin có 75 chất khác nhau nhưng chất nguy hiểm nhất là chất 2,3,7,8-TCDD.

Da cam/dioxin là cụm từ để chỉ đích danh nguồn gốc dioxin chất độc da cam mà quân đội Mỹ đã sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.